Damgaard auto logo

Lejebetingelser  

Bookingen er først Aktiv når : Depositum er betalt samt fremsendt tydeligt  billede af pas + kørekort af de personer som benytter køretøjet.
Autocamperen kan lejes af personer over 18 år, og samtidig kan fremvise gyldigt B kørekort.

Gratis og sikker parkering af din egen bil mens du er på ferie i en af vor Camperer.

Lejeren har det fulde ansvar for den daglige drift af køretøjet i hele lejeperioden, herunder kontrol af olie, vand. dæktryk mm. før enhver kørsel. Det er ligeledes lejers pligt at udbedre mindre tekniske fejl, såsom en sikring eller en vandpumpe som stopper med at fungere. Der vil ved afhentning af autocamperen være gennemgang af køretøjet, både i form af funktion, men også af evt. fejl og mangler ved køretøjet, derfor skal man påregne 30 min  til afhentning af autocamperen.

Ved Leje Af : Hobby Optima og Chausson Flash er Husdyr og rygning er strengt forbudt i autocamperen – depositum inddrages hvis dette ikke overholdes.

Ved Leje Af : Hymer 644 og Burstner A-576 Er en kat og mindre hund tilladt. Rygning er stadig strengt forbudt i autocamperen – depositum inddrages hvis dette ikke overholdes .

Ønsker man mere end én chauffør på køretøjet skal vedkommende være indskrevet i lejekontrakten.

Ved enhver leje af Hymer 644 og Burstner A-576  opkræves der et depositum på  5000 kr. 

Ved enhver leje Af Hobby Optima og Chausson Flash 10 opkræves der et depositum på 8000 kr. 

Lejers selvrisiko udgør 5000 kr. pr. skade på Hymer 644 og Burstner-A576

Lejers selvrisiko udgør 8000 kr. pr. skade på Hobby Optima og Chausson Flash 10

Depositum betales ved Booking af autocamperen og tilbagebetales indtil 14 dage efter endt lejeperiode, dog mod aflevering af skadefri og intakt autocamper inkl. det lejede udstyr.

Der er ikke forsikring på beboelse og inventar, her hæfter lejeren selv for evt. skader og mangler.

Autocamperen skal afleveres i rengjort stand indvendig , samt wc tank og spildevandstank skal være tømt og skyllet.Toilet skal efter endt tømning være påfyldt ca. 1liter vand samt 1stk. toilettaps.  Der opkræves et gebyr på 750 kr. for tømning og skylning af wc. Ved tilfælde af manglende rengøring opkræves der 750  kr. pr time inkl. moms.

Afleveres camperen før endt lejeperiode refunderes der ikke i lejeprisen. Afleveres autocamperen for sent påregnes der 1.000 kr. pr. påbegyndt time. Dette er af hensyn til den næste lejer. Det er vigtigt for os af vi får dig som lejer sent af sted på ferie efter aftalt tid.

Højsæson skal afhentning af autocamperen skal ske fredag mellem kl. 14.00 og kl. 15.30

Højsæson skal aflevering af autocamperen skal ske senest fredag kl. 11.00 

Brændstoftanken skal være fyldt ved ind- og udlevering. Der er gebyr på 1.000 kr. + brændstof, hvis ikke den leveres tilbage med fyldt tank efter endt lejeperiode.

Ved uheld skal SOS kontaktes før assistance – der skal altid udfyldes en skadesanmeldelse. SOS yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 døgn, men giver ikke ydelse til kost og logi under reparationen (3 døgn)

Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning.

Lejer er ansvarlig for skader m.v. der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse mm.

Kaskoforsikringen dækker alene skader på camperens karosseri. Selvforskyldte skader på møbler, inventar, installationer eller andet, er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales kontant ved aflevering. Der må kun kører i lande med grønt kort ordning.

Fejlagtig påfyldning af brændstof medfører store omkostninger på brændstofsystemet samt motor mm., sker dette er det ligeledes for lejers egen regning, denne del er ikke omfattet af kaskoforsikringen. Prisen for fejlagtig påfyldning af brændstof kan variere fra 5.000 kr. til 50.000 kr. alt afhængig af skadens omfang.

Fejlagtig påfyldning af brændstof i ferskvandstanken medfører udskiftning af slanger, tank, varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er IKKE omfattet af forsikringen, og skal derfor betales kontant af lejer ved aflevering. Skaden koster ca. 28-30.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen og dens installationer er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejer.

Alle reparationer skal aftales med Damgaard Auto  før påbegyndelse. Regning betales af lejer og refunderes af Damgaard Auto  efter endt lejeperiode mod fremvisning af kvittering. Lejer  hæfter for slidskader reparationer, der skylder uansvarlig behandling, eller mishandling af autocamperen.

Skulle autocamperen, mod forventning, ikke være køreklar til lejeperioden, p.g.a. uheld etc., forsøger udlejer at skaffe et andet køretøj fra en kollega til den pågældende udlejers pris. Kan køretøj og pris ikke accepteres annulleres lejeaftalen og det indbetalte lejebeløb tilbagebetales øjeblikkeligt. Såfremt køretøjet varierer i pris, refunderes alene leje differencen såfremt køretøjet er billigere end det lejede køretøj. Der ydes ikke yderligere kompensation. Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld eller fejl i autocamperens tekniske installationer.

Betaling,: Depositum betales ved bookingen og lejens pris betales senest ved afhentning

Ved afbestilling inden 1 md. før lejens begyndelse, bortfalder depositum.

Ved afbestilling efter 14 dage før lejens begyndelse, hæfter lejer for det fulde lejebeløb.

 

DAMGAARD AUTO

Aalevej 58
7160 Tørring

Tlf.:      75801066                 Bank: Reg.Nr: 0877  Konto Nr:3231515290
Mobil.: 40502134
CVR: 13779449
Email: mail@damgaardauto.dk