Lejebetingelser  

Autocamperen kan lejes af personer over 18 år, og samtidig kan fremvise gyldigt B kørekort.

Lejeren har det fulde ansvar for den daglige drift af køretøjet i hele lejeperioden, herunder kontrol af olie, vand. dæktryk mm. før enhver kørsel. Det er ligeledes lejers pligt at udbedre mindre tekniske fejl, såsom en sikring eller en vandpumpe som stopper med at fungere. Der vil ved afhentning af autocamperen være gennemgang af køretøjet, både i form af funktion, men også af evt. fejl og mangler ved køretøjet, derfor skal man påregne 30 min  til afhentning af autocamperen.

Husdyr og rygning er strengt forbudt i autocamperen – depositum inddrages hvis dette ikke overholdes.

Ønsker man mere end én chauffør på køretøjet skal vedkommende være indskrevet i lejekontrakten.

Ved enhver leje opkræves depositum 5000 kr.

Depositum betales ved afhentning af autocamperen og tilbagebetales indtil 14 dage efter endt lejeperiode, dog mod aflevering af skadefri og intakt autocamper inkl. det lejede udstyr.

Lejers selvrisiko udgør 5.000 kr. pr. skade  på køretøjet   Der er ikke forsikring på beboelse og inventar, her hæfter lejeren selv for evt. skader og mangler.

Autocamperen skal afleveres i rengjort stand indvendig , samt wc tank og spildevandstank skal være tømt og skyllet.Toilet skal efter endt tømning være påfyldt ca. 1liter vand samt 1stk. toilettaps.  Der opkræves et gebyr på 750 kr. for tømning og skylning af wc. Ved tilfælde af manglende rengøring opkræves der 750  kr. pr time inkl. moms.

Ved aflevering af autocamper skal man beregne 30 min til gennemgang. Afleveres camperen før endt lejeperiode refunderes der ikke i lejeprisen. Afleveres autocamperen for sent påregnes der 1.000 kr. pr. påbegyndt time. Dette er af hensyn til den næste lejer. Det er vigtigt for os af vi får dig som lejer sent af sted på ferie efter aftalt tid.

Afhentning af autocamperen skal ske fredag mellem 13,30 og 15,30

Aflevering af autocamperen skal ske senest  fredag 11.00 

Brændstoftanken skal være fyldt ved ind- og udlevering. Der er gebyr på 1.000 kr. + brændstof, hvis ikke den leveres tilbage med fyldt tank efter endt lejeperiode.

Ved uheld skal SOS kontaktes før assistance – der skal altid udfyldes en skadesanmeldelse. SOS yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 døgn, men giver ikke ydelse til kost og logi under reparationen (3 døgn)

Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning.

Lejer er ansvarlig for skader m.v. der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse mm.

Kaskoforsikringen dækker alene skader på camperens karosseri. Selvforskyldte skader på møbler, inventar, installationer eller andet, er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales kontant ved aflevering. Der må kun kører i lande med grønt kort ordning.

Fejlagtig påfyldning af brændstof medfører store omkostninger på brændstofsystemet samt motor mm., sker dette er det ligeledes for lejers egen regning, denne del er ikke omfattet af kaskoforsikringen. Prisen for fejlagtig påfyldning af brændstof kan variere fra 5.000 kr. til 50.000 kr. alt afhængig af skadens omfang.

Fejlagtig påfyldning af brændstof i ferskvandstanken medfører udskiftning af slanger, tank, varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er IKKE omfattet af forsikringen, og skal derfor betales kontant af lejer ved aflevering. Skaden koster ca. 28-30.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen og dens installationer er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejer.

Alle reparationer skal aftales med Damgaard Auto  før påbegyndelse. Regning betales af lejer og refunderes af Damgaard Auto  efter endt lejeperiode mod fremvisning af kvittering. Lejer  hæfter for slidskader reparationer, der skylder uansvarlig behandling, eller mishandling af autocamperen.

Skulle autocamperen, mod forventning, ikke være køreklar til lejeperioden, p.g.a. uheld etc., forsøger udlejer at skaffe et andet køretøj fra en kollega til den pågældende udlejers pris. Kan køretøj og pris ikke accepteres annulleres lejeaftalen og det indbetalte lejebeløb tilbagebetales øjeblikkeligt. Såfremt køretøjet varierer i pris, refunderes alene leje differencen såfremt køretøjet er billigere end det lejede køretøj. Der ydes ikke yderligere kompensation. Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld eller fejl i autocamperens tekniske installationer.

 

Skiftedag

Fredag

Forårssæson

D. 1/1 – 25/6

Uge 1 - 26

Højsæson

D. 26/6 – 7/8

Uge 27 - 32

Efterårssæson

D. 8/8 – 31/12

Uge 33 - 52

Pris

pr. uge

 

5.000

 

7.000

 

5.000

Betaling,: Depositum betales ved bookingen og lejens pris betales senest ved afhentning

Ved afbestilling inden 1 md. før lejens begyndelse, bortfalder depositum.

Ved afbestilling efter 14 dage før lejens begyndelse, hæfter lejer for det fulde lejebeløb.

 

DAMGAARD AUTO

Aalevej 58
7160 Tørring

Tlf.:      75801066                 Bank: Reg.Nr: 0877  Konto Nr:3231515290
Mobil.: 40502134
CVR: 13779449
Email: mail@damgaardauto.dk

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 14:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket