Damgaard auto logo

Lejebetingelser Damgaard Auto

Booking og betaling

1.1 – Priser

Alle priser hos Damgaard Auto er i Danske Kroner og inklusiv dansk moms.

 

1.2 – Krav til førerne

Autocamperne kan udlejes til personer over 18 år, der har kørekort B i Dette er et krav af hensyn til autocamperens forsikring. Af lejekontrakten fremgår kørekortnumre på de personer, der må føre autocamperen i udlejningsperioden. I hele lejeperioden er det lejers ansvar at sikre, at den føres lovligt, at der kun fragtes det antal personer, der er selepladser til samt at gældende færdselslov overholdes

 

1.3 – Booking og betaling

Ingen mulighed for online booking. Send venligst os en mail eller giv os et ring.

Ved Booking betales det fulde depositumsbeløb.  Bookingen er FØRST gældende når vi har modtaget din indbetaling af depositum. Lejebeløb betales ved afhentning af Autocamperen. Af depositums fakturaen fremgår lejeperioden. Denne gælder også  som kvittering for din booking , frem til lejekontrakten udstedes ved afhentningen. 

  

1.4 – Depositum

Når du lejer en autocamper hos Damgaard Auto, indbetales et depositum på kr. 7.000,-. Efter endt lejemål, og når bilen er returneret uden skader og i samme stand som den blev modtaget, returneres depositum senest 14 hverdage fra lejeperiodens ophør. I tilfælde af behov for bestilling af reservedele eller ved forsikringsgodkendt taksators taksering af reparationsomkostninger for en skade, tilbageholdes depositum indtil den endelige pris for reparationen er kendt. Broafgifter og evt. trafikforseelser afregnes særskilt efter endt lejeperiode. Ved kørsel i eksempelvis Sverige og Norge kan der være op til 120 dages ventetid før udlejer modtager opkrævning af vejskatter/afgifter. Er depositum allerede refunderet når udlejer modtager krav om betaling fra udenlandske myndigheder eller selskaber, forbeholder udlejer sig ret til at fremsende faktura på beløbet til lejer.

1.5 – Afbestilling

Ved bookede lejeperioder op til 14 dage gælder følgende:  Afbestilles autocamperen over 30 dage før lejens begyndelse, opkræves der et afbestillings gebyr på kr. 1000,- som vil blive fratrukket det indbetalte depositum før det resterende depositum udbetales.

Ved bookede lejeperioder over 14 dage gælder følgende :  Afbestilles autocamperen over 30 dage før lejens begyndelse , opkræves der et afbestillings gebyr på  kr. 5000,-

Afbestilles autocamperen under 30 dage før lejens begyndelse bortfalder depositum. Under 7 dage før lejens begyndelse hæfter lejer for det fulde lejebeløb, dog tilbagebetales det fulde depositum når lejebeløbet er indbetalt.

Flere rejseforsikringer dækker et  afbestillingsgebyr.

Lejeperiode og udlevering

 

2.1 – Afhentning af autocamper

Autocamperen afhentes den dato og tidspunkt, der fremgår af depositums faktura. Udlejer sørger for at autocamperen udleveres med fuld dieseltank, vandtank og sprinklervæske. Toilet og spildevandstank er tømt. Udlejer og lejer gennemgår autocamperens funktioner og der udleveres et udleveringsdokument som dokumenterer evt. skader og mangler. Dokumentet underskrives af begge parter. Lejer hæfter for alle skader, der ikke fremgår af skadesdokumentet

 

2.2 – Udstyr og inventarliste

Vi giver selvfølgelig instruktion i betjening af  autocamperens funktioner efter lejers behov på udleverings dagen ,Men kig gerne vor instruktionsvideo på hjemmesiden, så er i hurtigt på vej.  Autocamperens inventarliste kan se på Damgaardauto.dk   Inventaret svarer til dét antal personer, der er plads til i autocamperen. Ved bortkomst eller skade hæfter lejer for udstyr. Se inventarliste under den enkelte camper på hjemmesiden.

 

2.3 – Aflevering

På lejeperiodens sidste dag afleveres autocamperen på udlejers adresse senest på det tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Af hensyn til efterfølgende lejere, er det vigtigt at denne tidsfrist overholdes. Ved for sen aflevering påregnes 750,- pr. påbegyndt halve time.

Forsinkes lejer mere end 12 timer på afleveringsdagen, hæfter lejer for udgift til en erstatningsautocamper til den efterfølgende lejer i hele den periode, den efterfølgende lejer har lejet autocamperen. Afleveres autocamperen før aftalt tidspunkt refunderes leje ikke.

Lejer forpligter sig til ved aflevering at påpege eventuelle skader, små fejl og mangler, der måtte være opstået i lejeperioden. Auto Camperen afleveres med fuld tank, optanket i 7160 Tørring., tømt toiletkassette og tømt spildevandstank. Ved manglende optankning pålægges lejer et gebyrer på 1000,- Ved skader, der først viser sig senere, forbeholder udlejer sig ret til at opkræve lejer for udbedring af disse.

2.4 –Indvendig  Rengøring 

 Lejer SKAL  aflevere Autocamperen med tømt : spildevandstank , toiletkassette og affald. 

Ved aflevering med utømt toiletkassette , spildevandstank eller affald opkræves kr. 1.000,- i gebyr. 

Bemærk: Lejeperioder efter den 1. januar 2024 pålægges et obligatorisk rengøringsgebyr på kr. 700.-

                 

2.5 - Udvendig Vask/ Rengøring

Udvendig rengøring af autocamperen påhviler udlejer.  

Under rejsen

3.1 – Autocamperens stand

I hele lejeperioden er det lejers ansvar at holde bilen i forsvarlig og lovlig stand. Det gælder kontrol af olie, diesel, spildevandstank m.v. som har betydning for funktion og lovlig kørsel. Undladelse af kontrol kan føre til nedsat funktion og potentielt ødelagt ferie og køretøj og lejer hæfter for skader som følge af forsømmelsen. Ved uansvarlig kørsel eller anvendelse hæfter lejer selv for det fulde skadesbeløb, idet forsikringen ikke dækker i sådanne situationer.

 

3.2 – Trafikforseelser, afgifter og bøder

Sørg altid for at sætte dig grundigt ind i færdselsreglerne i det land, du skal køre i. Udover gældende færdselslov henviser vi til helt almindelig sund fornuft og forsigtig kørsel. Bemærk især at autocampere er både længere og højere end almindelige biler.

Lejer hæfter for alle trafikforseelser eller andre politimæssige anliggender i hele lejeperioden. I tilfælde af konfiskation af det lejede køretøj i lejeperioden, hæfter lejer fuldt for et beløb svarende til prisen på anskaffelse af en ny, tilsvarende autocamper af samme model. Årsagen til konfiskation er udlejer uvedkommende. Udlejer forbeholder sig endvidere ret til at rejse krav om erstatning for autocamperens fulde værdi samt tabt fortjeneste på efterfølgende udlejninger, der som følge af konfiskationen, ikke kan gennemføres. Udlejer kan aldrig gøres ansvarlig for fart- eller parkeringsbøder under lejeperioden ligesom enhver ubetalt vejafgift påhviler lejer og vil blive krævet refunderet såfremt disse kommer udlejer i hænde efter lejers depositum er refunderet. For efterfølgende opkrævning af bøder og afgifter påregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 50,- pr. bilag.

 

3.3 – Kilometerforbrug

 Hymer 644 , Burstner A-576  er begge med fri km. Uanset antal leje dage. For de øvrige campere er der 3.000 fri km pr. uge. Ved lejeperioder kortere end en uge, er der i lejen inkluderet 428 fri km. pr. døgn.  Ved overskridelse beregnes kr. 2,- pr. km.

Der opkræves et samlet gebyr på Kr. 50,- ved Brobizz brug, ( gælder alle aftaler som Brobizz er tilsluttet Storbælt , Øresund ,  Færger mv. )

 

3.4 – Gas og kemi

Der er 2 stk. gasflasker på autocamperen. En ibrugtaget flaske samt en uåbnet flaske. Tømte flasker skal erstattes af fyldte af samme type og størrelse, sådan at der ved aflevering forefindes en stk. uåbnet flaske samt en ibrugtaget flaske. Ved skade på autocamperens gasanlæg, som følge af forkert type gas eller ukorrekt håndtering, forbeholder udlejer sig ret til at fakturere for udbedring af skaden. Hvis du er i tvivl, bør du altid rådføre dig med udlejer.

Der forefindes toilettabs i alle vogne og disse kræves anvendt. Der tilføres 1 stk. tabs efter hvert kassettetømning. Det anbefales at benytte alm. toiletpapir i sparsomme mængder.

 

3.5 – Brug af elektriske apparater

Ved skade på elnettet forbeholder udlejer sig ret til at opkræve erstatning

 

3.6 – Forbud

Alle former for rygning er strengt forbudt i autocamperen. Det gælder også e-cigaretter og andre tobaksfri varianter.

Brug af levende lys, duftlys eller anden form for sod og aromaafgivende stoffer og væsker er ikke tilladt indendørs

 

3.7 – Kæledyr

Du kan medbringe din hund eller kat i alle vores autocampere. De må selvfølgelig ikke opholde sig i møblerne.

 Bemærk: Lejeperioder efter den 1. januar 2024 tilkommer der et gebyr på kr. 500.-  Pr. Hund

Det med småt

4.1 - Forsikring

Der er fuld ansvars- og kaskoforsikring på autocamperen. I forsikringen indgår SOS-vejhjælp i hele Europa.  Bilens inventar, som f.eks. toilet, gasblus, borde, armaturer o.l., er ikke dækket af forsikringen. Beskadiges inventaret, hæfter lejer derfor for udgiften til udbedring af skaden. Oftest vil lejers egen indboforsikring dække en sådan skade. Der er enkelte lande i Europa, som eksempelvis Tyrkiet, Rumænien. Rusland, Marokko m.fl., hvor forsikringen ikke dækker. Rådfør dig med udlejer, såfremt rejsen går til lande udenfor EU.

 

4.1 – Småskader

Hvis der i lejeperioden går en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at informere udlejer inden hjemkomst. Det er vigtigt, da det kan gøre det muligt at have en reservedel klar, ved aflevering.

 

4.2 – Alvorlige skader

Er der tale om en skade af så alvorlig karakter at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte  SOS International, som vil assistere og evt. bugsere autocamperen til et værksted. Mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelse eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udbedres uden forudgående aftale med Damgaard Auto.

Enhver udbedring skal foretages på et autoriseret værksted af autoriseret mekaniker. Lejer er fuldt ansvarlig for alle skader, der måtte være undtaget i autocamperens ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse og lignende. Hvis en reparation tager mere end 3 dage, ydes hjemtransport af SOS. Der erstattes ikke udgifter til kost og logi under hjemtransporten. Udover hjemtransport fra SOS er lejer ikke berettiget til anden form for erstatning. Fejl på bilens køleskab, fryser, fyr, varmtvandsbeholder, navigationssystem eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som alvorlige skader.

4.3 – Undtagelser for ansvars- og kaskoforsikring

Fyldes diesel på ferskvandstanken ved en fejl, skal tank og røranlæg udskiftes, da det ikke kan renses. En sådan skade er ikke dækket af forsikringen og lejer hæfter derfor for den fulde udgift for udskiftningen.

Fyldes benzin i dieseltanken ødelægges motoren, og udskiftning af den vil være nødvendig. En sådan skade er heller ikke omfattet af forsikringen, hvorfor lejer hæfter for det fulde beløb til udskiftning af autocamperens motor.

Skader forårsaget af grov uagtsomhed som eksempelvis åbne luger/tagvinduer, manglende brug af stormstropper på markise og andet, der beskadiges eller rives af, af vind eller andet, er heller ikke nødvendigvis dækket af forsikringen. I tilfælde af at lejers grove uagtsomhed forhindrer en efterfølgende lejer i at kunne leje autocamperen, kan udlejer rejse erstatningskrav svarende til lejeindtægter i den periode, reparationen udføres.

4.4 – Stenslag

Er der en skyldig part, f.eks. en lastbil med udækket lad eller et vejarbejde uden skiltning skal lejer sikre dokumentation med billeder fra stedet til brug i evt. forsikringssag.

4.5 – Tyveri og hærværk

Efterlades nøglerne i autocamperen, og denne stjæles, betragtes det som grov uagtsomhed, og lejer hæfter derfor selv for erstatning af det stjålne. Udlejers forsikring dækker skader på bilens inventar og køretøj som følge af indbrud. Lejers personlige ejendele er ikke omfattet af udlejers forsikring, men vil typisk være dækket af lejers egen indboforsikring. Sørg for at få optaget politirapport ved indbrud eller tyveri.

For hver skade på autocamperen er der en selvrisiko på 7.000,-. Forsikringsselskabet vurderer om det er én samlet eller flere uafhængige skader. Ved fejlbetjening eller grov uagtsomhed dækker forsikringen ikke, og lejer hæfter derfor for skadens fulde beløb. Er der tale om flere skader, betales selvrisiko for hver skade og udlejer forbeholder sig ret til at opkræve lejer for dækning af dette.

 

Ulykker

I tilfælde af ulykker skal lejer kontakte Damgaard Auto øjeblikkeligt.!!!  Der skal   ALTID  optages politirapport ved enhver ulykke, der involverer andre parter eller hvor køretøj eller vejudstyr beskadiges. Oplys altid, hvad der er sket, men undlad selv at vurdere, hvem der bærer ansvaret. Det vurderes forskelligt fra land til land. Sørg for at få oplysninger om eventuelt øvrige involverede i ulykken, deres forsikringsselskab og eventuelle vidner. Tag gerne billeder af ulykkesstedet og skaderne på køretøjerne, da de vil være vigtige i en forsikringssag.

 

Forbehold

Disse lejebetingelser udleveres sammen med lejekontrakten, der underskrives ved udlevering af autocamperen. I Damgaard Auto gør vi vores yderste for at alle får en fantastisk ferie, men der kan naturligvis have indsneget sig trykfejl ligesom vi i nødsituationer kan være nødsaget til at tilbyde en anden autocamper end den bestilte, f.eks. hvis den forrige lejer har beskadiget den autocamper, du har bestilt og det er lykkedes os at skaffe en erstatningsvogn. 

Damgaard Auto kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for tabt ferie eller andre direkte eller indirekte tab som følge af forhold, der er uden for udlejers indflydelse. I tilfælde af at udlejer må stille erstatningsvogn til rådighed for lejer, er der ikke garanti for samme model, størrelse, udstyrspakke eller udseende.

Ønsker lejer at afbestille som følge af, at udlejer er nødsaget til at stille erstatningsvogn til rådighed, gælder reglerne for afbestilling som oplyst i disse lejebetingelser. Ved forsinkelse på aflevering fra tidligere lejer, kan der forekomme forsinkelse på udlevering. Lejer kan vælge at vente på udleveringstidspunktet hos Damgaard Auto eller modtage et opkald med nyt udleveringstidspunkt.

 

DAMGAARD AUTO

Aalevej 58
7160 Tørring

Tlf.:      75801066                 Bank: Reg.Nr: 0877  Konto Nr:3231515290
Mobil.: 40502134
CVR: 13779449
Email: mail@damgaardauto.dk